Implantaten

Als één,  meerdere of alle tanden verloren zijn gegaan, kan de mogelijkheid onderzocht worden om tandimplantaten –kunstwortels in titanium - in de kaak te schroeven voor bevestiging van één enkele kroon een brug van meerdere tanden  of een  klikprothese. Grondig voorafgaandelijk onderzoek is hierbij nodig naar de gezondheidsoestand van de patient en de hoeveelheid resterend kaakbotvolume met behulp van radiografieën.

Bij moeilijke situaties kan dergelijke ingreep virtueel worden voorbereid met behulp van speciale software zodat de patient het eindresultaat al kan beoordelen nog voor er implantaten geplaatst werden.

Afhankelijk van de botreserves en het functionele doel van de implantaten wordt bepaald hoeveel implantaten nodig zijn. Deze ingrepen gebeuren onder lokale verdoving in steriele omgeving en geven weinig postoperatieve hinder. De bestaande uitneembare prothese kan meestal reeds na 3 dagen terug in de mond worden geplaatst, in eenvoudige gevallen meestal onmiddellijk.

Vraag gerust naar de brochure ‘focus op tandimplantaten’ indien u hierover meer informatie wenst.

Voor tandenloze patiënten vanaf 70 jaar is er gedeeltelijke terugbetaling voorzien door de mutualiteit, maar enkel voor een klikprothese op de onderkaak.