Parodontale ingrepen

Soms moet chirurgisch ingegrepen worden voor de behandeling van parodontitis :

Na verdoving wordt het tandvlees losgemaakt van de wortel en van het bot. Men noemt dit een FLAPOPERATIE.

Zo kan de nog resterende plaque en tandsteen verder volledig verwijderd worden, kan het ontstekingsweefsel op het bot en aan de binnenkant van het tandvlees verwijderd worden. Enkele hechtingen zijn hierbij noodzakelijk.

Bij de kiezen kan het soms nodig zijn om 1 van de 2 of 3 wortels weg te nemen, we heten dat WORTELAMPUTATIE.

Parodontale chirurgie kan ook in volgende gevallen nodig zijn :

  • om tanden voor te bereiden op het plaatsen van kronen of bruggen: we spreken dan van KLINISCHE KROONVERLENGING
  • bij teruggetrokken tandvlees en zichtbare tandwortels spreekt men van TANDVLEESRECESSIE. Er bestaan verschillende technieken om zo’n recessie weer te bedekken met je eigen tandvlees.

Ook voor of  tijdens een orthodontische behandeling is soms tandvleescorrectie noodzakelijk om het werk van de orthodont naar wens te laten verlopen.