Parodontiumstatus

Er wordt onderzocht hoeveel de parodontale toestand verbeterd is sinds de eerste consultatie.

Indien na de behandeling verdiepte, bloedende restpockets aanwezig blijven, zal een bijkomende behandeling aangewezen zijn in de vorm van tandvleescorrectie. Die heeft als doel de diepte van de pockets verder te verminderen.